Professor Åke Daun

Böcker

2009

Arv och miljö. En kulturforskares expedition i naturen. Tre års anteckningar i Linnés efterföljd. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. (336 sidor)

Snällare än du tror. Människan social av naturen (Tills. med Hans Norebrink). Nora: Nya Doxa. (299 sidor)

Ungdomen är de vilda förhoppningarnas tid. En kulturhistoria för brådmogna och efterkloka. Visby: Books-on-Demand. (244 sidor)

 

2005

Svensk mentalitet. [Översättning till persiska av Reza Arjmand]. Kista/ Stockholm: Alfabet Maxima. (400 sidor)

En stuga på sjätte våningen. Svensk mentalitet i en mångkulturell värld. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. (281 sidor)

Europljani. Kultura i identitet. (Red. med Sören Jansson). Zagreb: Naklada Jesenki i Turk. [Översättning till kroatiska av boken Europeans, 1999] (304 sidor)


2003

Med rörligt sökarljus. Den nya etnologins framväxt under 1960- och 1970-talen. En personlig tidsskildring. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. (249 sidor)


1999

Det allmänskliga och det kulturbundna. Stockholm: Prisma. (271 sidor)

Europeans. Essays on Culture and Identity. (Eds: Åke Daun & Sören Jansson) Lund: Nordic Academic Press. (277 sidor)

Fri, trygg och vilsen. Invandrare från Chile, Iran, Polen och Turkiet om fördelar och nackdelar med att komma till Sverige. (I samarbete med Danuta Biterman.) Invandrares levnadsvillkor 3. SoS-rapport 1999:17. Socialstyrelsen. (79 sidor)


1998

Alla vi svenskar (Red. Åke Daun & Barbro Klein). Stockholm: Nordiska museet. (160 sidor)


1997

Att stånga sin panna blodig. En närgången granskning av kampanjen ”Botkyrka – Min kommun” av Hans Seyler. (Redaktionell bearbetning: Åke Daun & Stig Åhs.) Stockholm: Tiden/Folksam. (240 sidor)


1996

Swedish Mentality. University Park: The Pennsyvania State University Press. (Forword by David Cooperman) [Översättning till engelska av Jan Teeland]. (236 sidor)

Vägar till det förflutna. EmelieJosefina född 1880. Stockholm: Rabén Prisma. (231 sidor)


1995

Ting, kultur och mening (Red. Åke Daun) (Inledning av Åke Daun och Agne Furingsten.] Stockholm: Nordiska museets förlag. (165 sidor)

Mentalitatea Suedeza. Bukarest: Humanitas. [Svensk mentalitet. Översättning till rumänska av Liliana Donose Samuelsson.] (205 sidor)


1992

To Make the World Safe for Diversity. Towards an understanding of multi-cultural societies. (Eds. Åke Daun, Billy Ehn & Barbro Klein). Botkyrka/Stockholm: The Swedish Immigration Institute and Museum. (195 sidor)


1989

Svensk mentalitet. Ett jämförande perspektiv. Stockholm: Rabén & Sjögren. (269 sidor) (With an English Summary.) Omarbetade uppl. 1994 och 1998).


1988

Blandsverige. Kulturskillnader och kulturmöten (Red. Åke Daun & Billy Ehn.) Stockholm: Carlssons Bokförlag.

 

1985

Bra och dåligt i Sverige. Invandrare i Stockholms län. Stockholms läns landsting. Regionplanekontoret. Rapport 1985: 6 (38 sidor)


1982

Egennyttan och det sociala medlemskapet. Stockholm: Tidens förlag. (203 sidor)

Hälsa och livsmiljö. En socialmedicinsk studie av unga kvinnor i åldrarna 20-40 år i en svensk kommun. (Tills. med Nils-Erik Landell.) Stockholm: Tidens förlag. (146 sidor)


1980

Boende och livsform. (I samarbete med Siv Ehn, Pia Götebo, Karin Liedberg, Barbro Lindén, Anne Raeder, Jan-Erik Sköld och Olga Strosova.) Stockholm: Tiden/Folksam. (301 sidor.)


1977

Bingospelare. En samhälls- och kulturundersökning. (Red. Åke Daun). Stockholm: Tidens förlag/Tidens samhällsstudier. (144 sidor)


1976

Strategi för gemenskap. Essäer om boendets och samvarons villkor. Stockholm: Tidens förlag. (216 sidor)


1974

Förortsliv. En etnologisk studie av kulturell förändring. Stockholm: Bokförlaget Prisma. [Sveriges första doktorsavhandling utgiven i pocket] (354 sidor)

Samhällsförändringar och brottslighet. (Red. Åke Daun, Bengt Börjeson & Stig Åhs.) Stockholm: Tidens förlag/Folksam. (311 sidor)


1972

Etnologiska metoder. (Tills. med Orvar Löfgren.) Stockholm: Etnologiska sällskapets bokförmedling. (Stencil 56 sidor) Omtryck: Artikler i etnologi. Institutt for etnologi. Universitetet i Oslo 1983. Sid. 18-87.


1971

Ekologi och kultur. (Red. Åke Daun & Orvar Löfgren.) København: NEFA´s Forlag. (104 sidor)

En svensk by. Sex etnologiska studier av förändringar i Leksandsbyn Laknäs. (Red. Åke Daun.) Falun: Leksands sockenbeskrivning del IV. (231 sidor)


1969

Upp till kamp i Båtskärsnäs. En etnologisk studie av ett samhälle inför industrinedläggelse. Stockholm: Prisma/Verdandi-debatt. [Sveriges första licentiatavhandling utgiven i pocket] (119 sidor). Nr 41 i skriftserien Verdandi-debatt. Även utgiven i samarbete med Institutet för folklivsforskning vid Nordiska museet och Stockholms universitet. [Gula upplagan] Etnologiska samhällsundersökningar Nr 1.Övriga publicerade skrifter

2009

Integration förr och nu. I&M Invandrare & Minoriteter. Mars, s. 13-15

Hierarkierna behärskar oss. (Tema: Det nya klassamhället.) Axess Nr 5 juni, s. 36-39.

Armenisk diasporaidentitet. Invandrardebatt och fyra integrationsfilosofier. I: Innanför och utanför. Arv, identitet och nyorientering hos armenier och kopter i Sverige. Tro & Liv. Skriftserie nr 6 (Redaktör Sven Halvardson.) Svenska kyrkan. Teologiska högskolan Stockholm. Sid 49-57.

 

2008

Invandrarnas syn på svenskarna och tvärtom. Vandring med böcker. Nr. 1 Lund: BTJ Förlag.

De svåra frågorna. I: Främlingskap och tolkning – en vänbok till Charles Westin. (Red. Anders Gustavsson, Sonja Olin Lauritzen, Per-Johan Ödman) Stockholms universitets Förlag. Sid 102-111.

Handelsmannen. i&m (Invandrare & Minoriteter). Nr. 4 Sid 16.


2007

Kulturell ondska och godhet. Krönika i Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 3:07, sid 50.


2006

A Nordic Worldview (med Geir Helgesen). I: Politics, Culture and Self. East Asian and North European Attitudes. (Ed. by Geir Helgesen and Søren Risbjerg Thomsen.) Copenhagen: NIAS Press. Sid. 58-74.

Political Culture in Denmark and Sweden. I: Politics, Culture and Self. (Ed. by Geir Helgesen and Søren Risbjerg Thomsen.) Copenhagen: NIAS Press. Sid. 210-234.

Hur blir man svensk om bakgrunden är en annan? Intergrationsbarometer 2005. En rapport om allmänhetens attityder, erfarenheter och kunskaper inom områdena integration, mångfald och diskriminering. Integrationsverkets rapportserie 2006:05, sid. 276-285.

Sinnlighet i naturen. I: Mångkultur, friluftsliv och natursyn i det mångkulturella samhället. (Red. Ella Johansson.) Mångkulturellt Centrum/Naturvårdsverket. Sid. 56-58. (Även publicerad i i&m (Invandrare & Minoriteter. Nr 3 Sid. 18-19.

Invandrare sin egen lyckas smed. (Rec. Av Marian Radetzki: Sverige Sverige fosterland. En biografisk studie i integration.) Forskning & Framsteg. Sid. 40.


2005

Gubben Noak och hans ättlingar. Nor Horizon. Armeniska Riksförbundet i Sverige. Nr. 2. Sid. 28-32.

Handlingskraftig eller beslutsrädd. I&M (Invandrare & Minoriteter). Nr. 5-6. Sid. 26-27.

Swedishness as an Obstacle in Cross-Cultural Interaction. I: Intercultural Discourse and Communication. The Essential Readings. (Ed. by Scott F. Kiesling & Christina Bratt Paulston.) Oxford: Blackwell Publishing. Sid. 150-163.


2004

Vem är jag nu då? (Månadens gäst) Pensionären. Nr 3 Sid. 19.

Om girighetens natur. Företagsminnen. Tidskrift från Föreningen Stockholms Företagsminnen.. Nr. 2 Sid. 7-8.

Sinnligheten i naturen. I&M (Invandrare & Minoriteter). Nr. 3, sid.18-19. Även publicerad i boken Mångnatur. Friluftsliv och natursyn i det mångkulturella samhället. (Red. Ella Johansson.) Botkyrka: Mångkulturellt Centrum / Naturvårdsverket 2006.

Nationell kultur. Finns den? Tvärdrag. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Nr. 4, sid. 18-19.

Förord till boken: På tal om mångfald av Leili Falsafi. Stockholm: Natur och Kultur, sid. 9-13.

Välfärd är inte bara offentlig service. I: Hur mår den nordiska välfärden? Antologi. Norden Årsbok 2004. ANP 2004:761. Nordiska ministerrådet. Nordiska rådet. Sid. 17-24.

Political Culture in Denmark and Sweden (Tills. med Søren Risbjerg Thomsen). Alting Denmark. (28 sidor.)

En stuga på sjätte våningen. I: Utanförskap och gemenskap – an antologi om rasism, mångkultur och religion. (Red. Leif Mathiasson.) [Pedagogiska Magasinets skriftserie n r 4.]

Pedagogiska Magasinet. Lärarförbundet. Sid. 215-222.


2003

Customs and Traditions. Sweden. The New Millennium Series. (Eds. Staffan Helmfrid & Hans Strand.) Sid. 42-43. (Svensk utgåva: Seder och traditioner.)

Vart tog svensken vägen? I&M. (Invandrare & Minoriteter.) Nr. 4. Sid. 5-9.

Armenien och Turkiet och värdet av nationell stolthet. Nor Horizon. Utg. av Armeniska Riksförbundet i Sverige. Nr. 3-4, sid. 1-2. (Även på armeniska i samma nummer, sid. 9-10.)


2002

Om natur och kultur. (Debatt.) RIG. Kulturhistorisk Tidskrift. Nr 1, Sid. 49-50.

Looking behind culture. I: Reflections on Diversity and Change in Modern Society. A Festschrift for Annick Sjögren. (Eds. Nadia Banno Gomes, Aina Bigestans, Leif Magnusson & Ingrid Ramberg.) Botkyrka. Mångkulturellt Centrum. Sid. 181-190.


2001

Stereotypes among Finns in Sweden. (Tills. med Markku Verkasalo och Pauliina Tuomivaara.) Ethnologia Europaea. Vol. 31:1. Sid. 55-62.

Hayatsk Jerevanits (Tidskriften Blick från Yerevan). Artikel om folkmordet 1915. Nr 2(35). Sid. 52-54.

Översättningar av fyra kapitel i ”Svensk mentalitet” I tidskriften Raha. Januari 2001. Vol. 4, No 38, 39, 40, 41-42. (På persiska).

Identity Transformations in Sweden. Challenges of Cultural Diversity in Europe (Ed. by Janina W. Dacyl.) Stockholm: CEIFO Stockholm University. (Ceifo Publications No 89). Sid. 294-301. (Icke identiskt med artikel med samma rubrik i Nnf 2000. Sid. 23-26)

Subtila tjuvnyp svåra att inte bry sig om. I&M (Invandrare & Minoriteter) Nr 5. oktober. Sid. 17.

Från svensk till global identitet. Aktuellt om historia. Organ för Historielärarnas Förening. 2000/1. (Baserat på föredrag vid ”De svenska historiedagarna”. Karlstad 13-15 oktober 2000.) Sid. 11-17.

Gustav Sundberg och det svenska folklynnet. Vad är Sverige? Röster om svensk nationell identitet. (Red. Alf W. Johansson.) Stockholm: Prisma. Sid 108-135.

Sweden and European Integration — Political Attitudes and Public Opinion. Tamkang Journal of International Affairs. Taiwan. Vol. 5, No. 3 (Spring).


2000

Sittandet och sambandet mellan anatomi och kroppsspråk. Tvärsnitt Humanistisk och samhöällsvetenskaplig forskning. Nr 1. Sid. 30-39.

Vårberg, en ny bekantskap 1968. Skärholmens hembygdsförenings årsskrift. Sid. 25-27.

Öppet samhälle, slutet folk. I&M (Invandrare & Minoriteter) Nr 2 April. Sid 36-37.

Sweden and European Integration: Political Attitudes and Public Opinion. Understanding Europe. No 8, 2000. European Union Study Association – Taiwan. Sid. 118-130.

Identity Transformations in Sweden. Nnf news. (Nordic Network of Folklore. Åbo Academy University.) Nr. 2. Sid. 23-26. (Urspr. föredrag vid symposiet ”Who Are We? A Historical Perspective”, arrangerat av tidskriften Moderna Tider 5-6 juli 1999.)

Den armeniska frågan. Folklivsforskning – folkmordsforskning. Kulturella Perspektiv. Nr 4. Sid.31-36. (Publicerad på armeniska i Hayatsk Yerevanits. Journal of Public Policy. Nr 2(35), 2001, sid. 52-54 samt även i Nor Horizon. Utg. av Armeniska Riksförbundet i Sverige. Nr. 1, 2002, sid. 12-16.)

Kan man förstå sin egen kultur? I: Frihet, jämlikhet, utanförskap. Om minoriteter i den svenska skolan. Kritisk utbildningstidskrift Nr 97/98. Sid 18-21.


1999

Sant och osant om svenskarna. I: Svenska överord. En bok om gränslöshet och begränsningar. (Red. Raoul Granqvist.) Stockholm: Brutus Österlings Bokförlag Symposion 1999. Sid.137-148.

Den närvarande historien och konsten att känna sig själv. Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Nr. 3. Sid. 58-65.

Individualitetens vagga. RIG. Kulturhistorisk tidskrift. Nr 4, 1999. Sid. 203-210.

Swedish Culture in a Globalized World: Modernity and National Pride, Xenophobia and Self-devaluation. The Stockholm Journal of East Asian Studies. Vol. 10. Center for Pacific Asia Studies. Stockholm University. Sid. 29-38.

Exploring Europe – Swedish Culture in a Globalized World. Understanding Europe, No. 2, 1999. European Union Study Association. - Taiwan. Sid. 95-107. (På kinesiska.)


1998

Nordiska museet och universitetet. Samtid & Museer. Nr 1. (Årg. 22). Sid 16-17.

Regional identitet är inte så lätt. Landstingsvärlden. Nr 17. Sid. 37.

Describing a national culture. Is that at all possible? Ethnologia Scandinavica. Sid. 5-19.

Differences and similarities. Methodological Comments on Tom O'Dell's Essay. Ethnologia Scandinavica. Sid. 38-41.

Andra generationen invandrare. (Tills. med Barbro Klein.) I: Alla vi svenskar. (Red. Åke Daun & Barbro Klein.) Stockholm: Nordiska museet. Sid. 7-14.

Kurt Svensson på uppdrag i Europa. Landstingen och EU. (Konferensblad utgivet av Landstingsförbundet i samband med konferensen "Ett år med EU" den 20 februari 1996.)

Hur är svensken? En mångkulturell skola. Lärarförbundet. (Debattskrift i en serie inom Lärarförbundets projekt "Lärarna lyfter Sverige".) Lärarförbundet. Sid. 6-8.

Hur är en typisk svensk? I: Svenska krusbär. En historiebok om Sverige och svenskar. (I urval av Björn Linnell & Mikael Löfgren.) Stockholm: Bonnier Alba. Sid. 536-543. (Även publicerad i Tvärsnitt 1983.)

Så är vår vardag år 2008. "Än mer splittrade". Råd & Rön. Nr 8. Sid. 25.

Natur ock kultur. RIG. Kulturhistorisk tidskrift. Nr. 3. Sid.165-170.

Students' values in Northern Countries according to a two-dimensional model in Cognition Decision-Making and Social Behaviour Regulation. (Mattu Verkasalo, Toomas Niit & Åke Daun.) (International Theoretical Seminar 1997.) Tpu Kirjastus Tallinn 1998. Sid. 63-75.

Efterord. I: Det Nya Landet. 44 författare berättar. 12 bildkonstnärer. Göteborg: Lindelöws bokförlag. Sid. 275-279.

Regional identitet är inte så lätt. (Kolumn i) Landstingsvärlden Nr 17. Sid. 37.

”Än mer splittrade” [Som svar på frågan: Så är vår vardag år 2008] Råd & Rön. Konsumentverket. Nr. 8 Sid. 25.

Nordiska museet och universitetet. I: samtid & museer, Utges av Samdok. Svenska kulturhistoriska museer i samarbete. Nr 1 Sid. 16-17.


1997

Svenskar, danskar och norrmän. Lika men ändå olika. Forskning & Framsteg. Nr. 1 Sid. 46-50. Även publicerat i Ving Magazine. 1998. No 127. Sid. 24-25.

Students' values in Northern countries and two-dimensional value model. (Tillsammans med Markku Verkasalo & Toomas Niit.) Tallin 1997.

Universal Values in Estonia, Finland and Sweden. (Tills. med Markuu Verkasalo and Toomas Niit.) Universal Values in Estonia, Finland and Sweden. Ethnologia Europaea 25:2 Sid. 101-117.


1996

Charterturismen till södern. I: Farande och fraktande. Essäer om resande eller fraktande eller om båda delar. Stockholm: KFB (Kommunikationsforskningsberedningen.) Sid. 165-182.

Modern oder primitiv? Die Bilder in den Köpfen. Nordeuropa Forum. Nr.1 Sid. 15-16.

"Självgodhet och hemmablindhet är det sämsta med svenskarna" I: Hans Nestius: "Och vi som ville så väl..." 19 röster om det mångkulturella Sverige". [Intervju med Åke Daun, sid. 38-51.] Stockholm: Carlssons Bokförlag.

The Politics and Identity of European Ethnology: Example Sweden. Ethnologia Europaea 26:2. Sid. 181-188.

Hur är en typisk svensk? I: Svenska krusbär. I urval av Björn Linnell och Mikael Löfgren. En historiebok om Sverige och svenskar. Stockholm: Bonnier Alba. Sid 536-543.

Kurt Svensson på uppdrag i Europa. Landstingen och EU. Konferensblad utgivet av Landstingsförbundet i samband med konferensen ”Ett år med EU” den 20 februari 1996. Sid. 1.


1995

Svenskar spottar. Forskare & Praktiker. Om organisationsfrågor i statsförvaltningen. Arbetsgivarverket. April 1995. Sid. 8.

Hur är svensken? En mångkulturell skola. Lärarförbundet. (Debattskrift i en serie inom Lärarförbundets projekt Lärarna lyfter Sverige.) Sid. 6-8.

Svenska ungdomars kultur och mentalitet. I: Ungdomstid. Årsbok om ungdom 1995. Nr 1-2. Ungdomsstyrelsen. Sid. 16-21.


1994

Vård och mentalitet. I: Existensiella och kulturella aspekter i vården av cancerpatienter. (28-29 november 1994. Vår Gård, Saltsjöbaden.) Cancerfonden. Sid. 8-10.

Japaner och svenskar – likheter som resurs för samförstånd. I: Japans globala roll. Implikationer för Sverige. (Red. Bert Edström.) Stockholm: Carlssons Bokförlag. Sid. 69-82.

Universal Values in Estonia, Finland and Sweden. (Med Markku Verkasalo & Toomas Niit.) Etnologia Europaea. Journal of European Ethnology 24:2. Sid. 101-117.

Alkoholen och det moderna samhället. Arbetspapper skrivet på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. Etnologiska institutionen. Stockholms universitet. 1994-12-31 (7 sidor).

Jag är rädd för framtiden. (Intervju med Professor Åke Daun, etnolog. Av Anita Bertilsson. 13 röster om Sverige. Folk och Försvar. Sid. 4-7.

Kommentar till professor Magnus von Platens föredrag "Etnologin. En granndisciplinär granskning". I: Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Årsbok 1994. Sid. 75-81.


1993

Modern och anspråkslös. Mentalitet och självstereotypier bland svenskar. I: Skandinaviensbilleder. En antologi fra en europaeisk kulturkonference. (Red. Godelieve Laureys, Niels Kayser Nielsen & Johs. Norregaard Frandsen.) The Image of Scandinavia 14. Nr 1. Sid. 17-28.

Professorns roll idag. I: Lusthusporten. En forskningsinstitution och dess framväxt 1918-1993. (Festskrift till den Hallwylska professuren i folklivsforskning i Stockholm vid dess 75-årsjubileum redigerad av Mats Hellspong.) Stockholm: Nordiska museet. Sid. 133-149.

Doktorsavhandlingarna. I: Lusthusporten. En forskningsinstitution och dess framväxt 1918-1993. (Festskrift till den Hallwylska professuren i folklivsforskning i Stockholm vid dess 75-årsjubileum redigerad av Mats Hellspong.) Stockholm: Nordiska museet. Sid 323-348.

Från sextiotre till nittiotre. Några minnen av NEFA. Folklivaren 28 ”Jubileumssidor”. Sid 2-4. (Även i Nord-Nytt. nordisk tidskrift for folkelivsforskning 53. Sid. 4-6

30-årsjubileum. "Från slips till uppknäppt skjorta". (Red. Peter Andersson & Michael Greifeneder.) Nr 53. Sid. 4-6. (Även publicerat i Folklivaren. Oregelbunden etnologisk tidskrift utgiven av NEFA-Stockholm.) Nr. 28. Vårterminen 1993. Sid. 2-4.

Den svenska identiteten i framtiden. Bilaga 2 till EG, kvinnorna och välfärden. Social välfärd och jämställdhet mellan kvinnor och män i ett europeiskt perspektiv. Betänkande av EG-konsekvensutredningarna: Social välfärd och Jämställdhet. SOU 1993:117 Sid. 297-308.

Vad gör Stockholms-etnologerna? (En sammanställning redigerad av Åke Daun.) Institutet för folklivsforskning vid Nordiska museet och Stockholms universitet. (36 sidor.)

Nationalism and Internationalism in Sweden: Toward a New Class Society. Ethnologia Scandinavica. Sid. 3-12.

Etnologin, framtiden och samhället. I: Etnologiska visioner. (Red. Lena Gerholm.) Stockholm: Carlssons Bokförlag. Sid. 105-115.


1992

The Japanese of the North - the Swedes of Asia.? I: Man & his Culture. A Resurgence. (Ed. Peter S. Bellwood.) New Delhi: Books & Books. Sid. 309-324. (Tidigare publicerad i Ethnologia Scandinavica 1986.)

Den europeiska identiteten. Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Nr 3 Sid. 2-11.

To Make the World Safe for Diversity. Towards an understanding of multi-cultural societies . (Ed. Åke Daun, Billy Ehn & Barbro Klein.) The Swedish Immigration Institute and Museum/ The Ethnology Institute. Stockholm University. (195 sidor.)

Introduction. I: To Make the World Safe for Diversity. Towards an understanding of multi-cultural societies. (Ed. Åke Daun, Billy Ehn & Barbro Klein.) The Swedish Immigration Institute and Museum/ The Ethnology Institute. Stockholm University. Sid. 7-13.

Modern and modest. Mentality and Self-Stereotypes among Swedes. I: Culture and Management. In the field of ethnology and business administration. (Ed. Annick Sjögren & Lena Jansson.) The Swedish Immigration Institute and Museum/ Stockholm School of Economics. Institute of International Business. (Invandrarminnesarkivet Serie A:7.) Sid. 101-111.

Fredrik Ströms ”Svenskarna i sina ordspråk”. En kommentar i ljuset av senare forskning om svensk mentalitet. RIG. Årg. 75. Häfte 2. Sid. 33-44. (With an English Summary.)

Vad är det som är bra med alkohol? Forskning och Framsteg. Nr. 5 Sid. 34-35.

Den europeiska identiteten. I: Vi och invandrarna. Rapport från ett seminarium 6 maj 1992. Folksams Sociala Råd. Sid. 7-12.

Den europeiska identiteten. Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Nr 3 Sid. 2-11.

Hur kulturellt sammanhållna är storstadsborna? I: Etnologisk samhällsforskning. (Red. Karl-Olov Arnstberg.) Lund: Studentlitteratur. Sid. 144-155.


1991

Föds problemen i förorten ur betongen? Bo i Stockholmsregionen. En festskrift. (Red. Björn Hårsman.) Stockholm: Regionplane- och trafikkontoret. Sid. 108-122.

Hårdrock och tysta svenskar. Forskning och Framsteg. Nr. 2. Sid. 32-33.

Pathology of Nationhood. Example: Sweden. Innovation in Social Science Research. Vol. 4. Nr. 1 Vienna. ICCR. Sid. 107-116.

Arbetsgivarens diffusa oro inför främlingen. I: Hjärnkraft på sparlåga. Invandrarakademikerna, en outnyttjad reserv på den svenska arbetsmarknaden . (Red. Maja Ahlroos.) Stockholm: SACO. Sid. 101-108. (Tidigare publicerad i Tvärsnitt Nr 3, 1989.)

Individualism and Collectivity among Swedes. Ethnos. Folkens Museum. Stockholm. Nr. 3-4. Sid. 165-172.


1990

The integration of immigrants as political goal and cultural reality. Social change in Sweden.

New York: Swedish Information Service. (8 sidor)

Bostadens föremål och utrustning. Ett framtidsperspektiv med historiska återblickar. I: Människor och föremål. Etnologer om materiell kultur. (Red. Alf Arvidsson, Kurt Genrup, Roger Jacobsson, Britta Lundgren & Inger Lövkrona.) Stockholm: Carlssons Bokförlag. (Sid. 70-82)


1989

Perspektiv på svensk mentalitet. Tvärsnitt.Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Nr 4. Sid. 54-58.

Kulturskillnader i Norden. I: Svenska som fackspråk på högskolenivå. Rapport 28. Helsingfors: Nordiska språk och informationscentret. Sid. 24-36.

Personality Traits Characteristic for Finns and Swedes. (Tills. med Carl-Erik Mattlar & Erkki Alanen.) Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. Sid. 30-50.

Icke-representativa inslag i dagens etnologi kan komma att karakterisera morgondagens forskning. Nord-Nytt. Nordisk tidskrift for folkelivsforskning. Nr 36. Sid. 13-14.

Studying national culture by means of quantitative methods. Ethnologia Europaea XIX, 1. Sid. 25-32.

Swedish mentality. Social change in Sweden. Nr 42. New York: Swedish Information Service. (10 sidor.)

Invandrarnas integration – som politiskt mål och kulturell verklighet. I: Invandrare i storstad. Underlagsrapport från storstadsutredningen SOU 1989:111. Sid. 177-189.

Akademikerjobb – bara för svenskar? Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift. Nr 3. Sid 45-49.


1988

"Svédség", mint adadály a kultúraközi érintkezében. I: Nemzeti Kultúrák Antropológiai Nézetben. Tanulmánygyüjtemény. (Kultúra-elmélet és nemzeti kultúrák 2.) (Red. Tamás Hofer Tamás & Péter Niedermüller Péter.) Budapest.

Life and living in the future Sweden. I: Human Resources: possibilities and limitations . Documentation from an International Conference. (Eds. Lars-Erik Wolvén & Stig-Anders Söderström.) Report 1988:3. (Idéutveckling.) Högskolan i Östersund. Sid. 7-28.

Invandrarinstitut och museum bildat. Invandrare & Minoriteter. Nr 2. Sid. 33.

Är finländare annorlunda än svenskar? (Tills. med Carl-Erik Mattlar & Erkki Alanen.) Forskning och Framsteg. Nr. 6. Sid. 30-35.

Svenskhet. I: Det mångkulturella Sverige. En handbok om etniska grupper och minoriteter . (Red. Ingvar Svanberg & Harald Runblom.) Stockholm: Gidlunds Bokförlag / Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet.

People and cities. Scandinavian Housing & Planning Research Nr. 5. Sid. 45-51.

Correlates of Quietness: Swedish and American Perspectives. (Tills. med Nancy F. Burroughs och James McCroskey.) Paper presented at the annual convention of the International Communication Association. New Orleans, LA. May 1988. (Mimeo.)

Akademikerjobb – bara för svenskar? Tvärsnitt. Nr 3 Sid. 45-49.

Den svenska kulturens osynliga hand. Folkuniversitetet. Idé och debatt om bildning & kultur. Nr 4-5. Sid. 6-8.

Finsk och svensk personlighet. (Tills. med Carl-Erik Mattlar & Erkki Alanen.)

I: Blandsverige. Kulturskillnader och kulturmöten. (Red. Åke Daun & Billy Ehn.) Stockholm: Carlssons Bokförlag. Sid. 266-294.

Svenskhet som hinder i kulturmötet. I: Blandsverige. Kulturskillnader och kulturmöten. (Red. Åke Daun & Billy Ehn.) Stockholm: Carlssons Bokförlag. Sid. 322-347.


1987

Bildskärmsgemenskap och pigga pensionärer. I: Stockholmshem 1937-1987. Distribution: Byggförlaget. Sid. 7-19.

Are Swedes as cold as they seem to be? Dimensions of Swedish mentality. I: Tradition and Modern Society. A Symposium at the Royal Academy of Letters History and Antiquities. Stockholm. November 26-29, 1987. (Editor: Sven Gustasvsson.) (Konferenser 21.) Sid. 93-101.


1986

Hur djupt sitter svenskheten? (Tills. med Jean Philipps-Martinsson.) Forskning och Framsteg. Nr 6. Sid. 69-72.

Sverige och svenskheten för invandrarna. I: Människor på flykt. Årsbok för Kristen Humanism. Stockholm: Propius Förlag. Sid. 43-47.

Hur förändras den lokala förvaltningen? Framtidens boende. Carlslundsseminariet. Diskussionsinledning till del III: Dokumentation av ett seminarium i Upplands Väsby den 9 juni 1986 anordnat av bostadsdepartementet. Bostadsdepartementet. (Efter bandupptagning.) Sid. 58-59.

The Japanese of the North - The Swedes of Asia? Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. Sid. 5-17.

Studiecirkeln i människornas vardagsliv. Reportage från SÖ-konferens 29 oktober 1986. Skolöverstyrelsen R87:29. Rapporter, uppföljning, utvärdering. Sid.76-84 (Samtal efter professor Åke Dauns föredrag, sid. 85-94.)

"Ohne die schwedische Natur käme ich nie zurecht". Freizeitaktivitäten und Lebensraum. I: Hertzblut. Populäre Gestaltung aus der Schweiz . Eine Ausstellung vom 2. September bis 8. November 1986. Museum für Gestaltung Zürich. Sid.138-145.

Botkyrka min kommun "Ett unikt projekt". (Tills. med Stig Åhs.) Botkyrkas Folkopera. (Programblad). Sid. 12-13.

Upprustning för vilka? At Arkitekttidningen. Nr. 9 Sid. 22-23.


1985

Hur fungerar våra bostadsområden? I: Forskare om samhälle, välfärd och boende. Stockholm: Byggforskningsrådet. Sid. 37-54.

Kulturmöten - ett allt viktigare problemområde. Folksam. Nr. 5 Sid. 19-20.

Setbacks and advances in the Swedish housing market . Current Sweden. Published by the Swedish Institute. No 331. (6 sidor.) (Även på franska, tyska och spanska.)

Har någon monopol på Rättvisan? BRÅ APROPÅ. Brottsförebyggande rådet. Nr 4. Sid. 15-20.

Bra och dåligt i Sverige. Invandrare i Stockholms län. Stockholms läns landsting. Regionplanekontoret. Rapport 1985:6 (38 sidor)


1984

Gustav Sundbärg och det svenska folklynnet. (Tills. med Ingrid Forsman.) I: Att vara svensk. Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 12-13 april. Konferenser 13. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Sid. 33-45.

Kvarboende - ett historiskt jämförande perspektiv. I: Leva på äldre dar. En dokumentation av Norsams nordiska konferens 1984. Svenska Mässan Göteborg 28-30 maj. Sid. 69-80.

Forskning om kultur. (Tills. med Lars Furuland, Margareta Biörnstad, Tore Frängsmyr, Peder Hård af Segerstad, Sven Sandström och Peter Stenberg.) Rapport från en arbetsgrupp inom HSFR. Forskningsrådens förlagstjänst.

Trygghet och gemenskap. I: Etnologiska studier tillägnade Phebe Fjellström. Universitetet i Umeå. Etnologiska institutionen. Tidskrift för nordskandinavisk etnologi. Vol 3. Sid. 53-59.

Swedishness as an Obstacle in Cross-Cultural Interaction. Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology . Vol. XIV, 2. Sid. 95-109.

Den hjärtlösa välfärdsstaten. (Rec. av Staffan Burenstam Linder: Den hjärtlösa välfärdsstaten) Svensk tidskrift. Nr. 9. Sid. 511-512.

Är det fult att bo i hyreshus i förort? Tidningen ByggIndustrin. Nr 23. Sid. 27-28.

Levnadsmönster och attityder till boendet. I: Rapport från bostadsministerns seminarium om framtidens boende. (Bommersvik 7-8 maj 1984.) Bostadsdepartementet. (8 sidor.)Andersson, Pettersson och Lundström. I: Den dolda historien. 27 uppsatser om vårt okända förflutna. (Red. Ronny Ambjörnsson & David Gaunt.) Stockholm: Författarförlaget. Sid. 223-234.

 

1983

Hur är en typisk svensk? Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetrenskaplig forskning. Nr 4. Sid. 21-26.

Boende och livsform. Studiehandledning. Stockholm: Brevskolan/Folksam. (32 sidor.)

John Granlund in Memoriam. Fataburen. Sid. 269-271.

Kulturanalysens teori och metod preciserad. (Rec. av Billy Ehn & Orvar Löfgren: Kulturanalys.) RIG . Häfte 2. Sid. 51-54.

Affärsmässiga metoder - recept för betongförorter? Att bo. HSB:s tidskrift för bostadspolitik och samhällsdebatt . Nr. 3 Sid. 41-42.

Hur svensk är en svensk? Folksam. Nr. 6. Sid. 10-11.

Quiet, Serious, Logical, Slow, Sensible. What are Swedes really like? Invandrartidningen. New & Views. (Intervju med Åke Daun.) Nr 31. (2 sidor)

Högskolan och närsamhället. I: Kunskap för framtiden. 14 debattinlägg om högre utbildning och forskning i morgondagens samhälle. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget. Sid. 147-157.

Social blandning - mindre gemenskap? ByggIndustrin. Nr. 23. Sid. 32-33.

Perspektiv på närmiljöforskningen. Tidskriften Byggforskning. Nr. 2. Sid. 18-20.

The materialistic life style: some sociopsychological aspects. I: Consumer Behaviour and Environmental Quality. (Ed. Liisa Uusitalo.) Aldershot (G.B.): Gower Publishing Company Ltd. Sid. 6-16.

"Tonårsvuxna" i föräldraskap. I: Barn? Författare, forskare och skolungdomar diskuterar varför det föds så få barn. Stockholm: Liber Förlag. Sid. 93-107.

Sverigebilden utomlands. Folksam. Nr 8. Sid. 8.. Ett arbetskompendium

Etnologiska metoder. Ett arbetskompendium. (2:a uppl.) (Tills. med Orvar Löfgren). I: Artikler i etnologi. Institutt for etnologi. Universitetet i Oslo. Sid. 18-87.

Brudhammar i Stenungsund. Utvärdering av ett småhusområde. Man/environment research group. The Royal Institute of Technology. (Avdelningen för Byggnadsfunktionslära.) (27 sidor)

 

1982

Ethnological Research on Children. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology Sid. 41-52.

Etnologi, ett perspektiv på människors kultur. I: Humaniora i samhället. Tio inlägg om humanistisk forskning. Stockholm: Liber Förlag. Sid. 25-40.

Kultur och samvaro är också rekreation. Fritid i Sverige. Facktidskrift för den svenska fritidssektorn. Nr 4. Årg. 12. Sid. 20-23.

Botkyrka Min kommun. Folksam. Nr 6. Sid. 4-5.

Marxistisk eller liberal etnologi? Nord-Nytt. Nordisk tidskrift for folkelivsforskning. Nr 8. Sid. 25-27.

Människan och vardagsmiljön. Tvärsnitt.Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Nr 2. Sid. 31-36.

Vår ökade köpkraft har gjort oss "fattigare". Vår bostad. Nr. 2. Sid 14-16 samt 61.

Den ljusnande framtid är vår. Forskning och framsteg. Nr 4. Sid 31-34.


1981

Studentexamensseder. Om upplevelsers handlingsuttryck. RIG . Sid. 7-16. (I förkortat skick publicerad i Forskning och Framsteg. Nr 4, 1982. Sid. 31-34.)

Etnologi: Ett ämne mot fördomar... Stockholms universitet. Meddelanden. Nr 8. Sid. 8-10.

Forskningstendenser och forskningsbehov. Nord-Nytt. Nordisk tidskrift for folkelivsforskning Nr 12. Sid. 58-60.

Yrkesman, karlakarl eller fritidsentreprenör? Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Nr 3 Sid. 36-42.

Vandalisering och kulturmönster. Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Nr 4. Sid. 17-23.

Vandalism as Communicative Behavior. Riksbyggen och Brottsförebyggande Rådet. (Conference paper.) I: Åke Daun: Ethnology, Housing and Communication Studies 1972-83. Institutet för folklivsforskning vid Nordiska museet och Stockholms universitet. (19 sidor)

Unikt forskningsprojekt. Folksam. Nr 6. Sid. 4-5.

Om kvalitativa metoder. I: Om kvalitativa metoder - forskning som skapande arbete. (Rapport från ett seminarium 1980, sammanställt av Clarissa Kugelberg.) Del 1. Meddelande M81:6. Statens institut för byggnadsforskning. Sid. 15-23.

Bostaden - bruksvara eller statussymbol. I: Bostadsfrågan under 80-talet. En bok om bostadspolitikens kunskapsbehov. Stockholm: Liber Förlag. Sid.21-34.

Lokal kultur som motkultur. Inledningsanförande vid konferensen ”Människor och medier i lokalsamhället” i Ronneby den 1 januari. Sveriges Radio, Information.


1980

Bostad åt alla. Recension av Marianne Wiktorin: "Bostad åt alla? Om svaga grupper på bostadsmarknaden". Tiden. Tidskrift för socialistisk kritik och politik. Nr 9/10. Sid. 667-670.

Etnologian metodeja (Tills. med Orvar Löfgren). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Social and economic problems of Swedish housing environments. MAN-ENVIRONMENT SYSTEMS Vol 9. Nos 4 and 5. (The Association for the Study of Man-Environment Relations, Inc. New York.) Sid. 195-199.

Bo i kollektivhus! I: Alternativt Sverige. Visioner, fakta och funderingar om ett framtida Sverige ur en artikelserie i veckotidningen Arbetaren. Stockholm: Arbetaren. Sid. 18-19.

Kulturpolitikens uppgift - bilda opinion mot destruktiva kulturmönster. I: Vad skall vi ha kulturpolitiken till? Anföranden och kommentarer kring den svenska kulturpolitikens "femårsdag". (Kulturpolitisk debatt 1.) Stockholm: Statens kulturråd. Sid. 34-40.

Synen på arbetet berättar om hur framtidens samhälle kan se ut. Tiden. Tidskrift för socialistisk kritik och politik. Sid. 320-323.

Some Notes About the Method of Urban Community Development in Sweden. I: The Urban Mission. Papers presented at a Symposium. Published by the Raymond A. Kent School of Social Work. University of Louisville, Kentucky. Sid. 59-67.

Social and Cultural Integration in Residential Areas. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. Sid. 119-138.

Vad är en progressiv kulturpolitik? Tiden. Tidskrift för socialistisk kritik och politik. Nr 4/5. Sid. 268-276.

Marxistisk eller liberal etnologi? Nord-Nytt. Nordisk tidskrift for folkelivsforskning 8. Utgivet av NEFA-Norden, sid 25-27.

Vandalisering och kulturmönster. Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Nr. 4, sid 17-23


1979

Social and economic problems of Swedish housing environments. MAN-ENVIRONMENT SYSTEMS Vol 9. Nos 4 and 5. (The Association for the Study of Man-Environment Relations, Inc. New York.) Sid. 195-199.

Bo i kollektivhus! I: Alternativt Sverige. Visioner, fakta och funderingar om ett framtida Sverige ur en artikelserie i veckotidningen Arbetaren. Stockholm: Arbetaren. Sid. 18-19.

Kulturpolitikens uppgift - bilda opinion mot destruktiva kulturmönster. I: Vad skall vi ha kulturpolitiken till? Anföranden och kommentarer kring den svenska kulturpolitikens "femårsdag". (Kulturpolitisk debatt 1.) Stockholm: Statens kulturråd. Sid. 34-40.

En progressiv kulturpolitik. Tiden. Tidskrift för socialistisk kritik och politik. Nr. 4/5 Sid. 268-276.

Arbetets värde. Tiden. Tidskrift för socialistisk kritik och politik. Nr. 2 sid. 79-85.

Synen på arbetet berättar om hur framtidens samhälle kan se ut. (Svar till Maj Söör.) Tiden. Tidskrift för socialistisk kritik och politik. Nr. 6 Sid. 320-323.

Social and Cultural Integration in Residential Areas. Ethnilogia Scandinavica. A journal for Nordic Ethnology . Sid. 119-132.

Why do Swedish Suburbs Look the Way they Do? Human Environment in Sweden. Swedish Information Service. Swedish Consulate General. NewYork.

Arbetets värde. Nymoralism och ungdomsarbetslöshet. Tiden. Tidskrift för socialistisk kritik och politik. Nr. 6 Sid. 317-323.


1978

Methods of Documenting the Individual´s Value-relevant Relation to his Living Environment. New Directions in Environmental Design Research. EDRA 9. Sid 338-347.

Samma ekonomi fast med annan inriktning. Kommentar till Bo Persson. Vår lösen. Nr. 4. Sid. 225-236.

Kultur och flyttningar i historiskt jämförande perspektiv. I: Det moderna Skandinaviens framväxt. Bidrag till de nordiska ländernas moderna historia. Föreläsningar hållna vid Humanikstiska fakultetens symposium, femte sektionen, 6-9 juni. (Editor: Rudolf Zeitler.) (Acta Universitatis Upsaliensis Annum Quingentesimum Celebrantis 10.) Sid. 1-9 (inkl. sammanfattning på tyska)

Folkets kultur. Finns den? I: Kulturen och folket. Antologi sammanställd av Rune M. Lindgren och Ivar Sundström- CEWE-POOL Norrländska Författarförlaget. Sid. 10-15. (Tidigare publicerad i Dagens Nyheter 11/11 1975.)

Why do Swedish suburbs look the way they do? Current Sweden. Published by the Swedish Institute. No 202. November 1978 (6). (Även på franska, tyska och spanska.)

Some Notes About the Methos of Urban Community Development in Sweden. The Urban Mission. Papers opresebnted at a symposium. Published by the Raymond A. Kent School of Social Work. University of Lousville, Kentucky. Devember 1979. Sid. 59-67.

Namnskicket i Laknäs. I: En svensk by. Sex etnologiska studier av förändringar i Leksandsbyn Laknäs. (Red. Åke Daun.) Leksands sockenbeskrivning del IV. Sid. 183-231.

 

1977

The Function and the Form of the Future City. Social processes as unforseen and planned consequences of technological change. I: Towards a more Humane Urban Technology. IFHP - FIHUAT - IVWSR Congres International 1977. Papers and Proceedings. Geneva. Sid. 113-119.

Kultur i förort. I: BLM Bonniers Litterära Magasin Nr 5, Sid. 282-287.

Förord. I: Bingospelare. En samhälls- och kulturundersökning . (Red. Åke Daun.) Stockholm: Tidens förlag. (Tidens samhällsstudier.) Sid.7-9.

Bingolokalen. I: Bingospelare. En samhälls- och kulturundersökning. (Red. Åke Daun.) Stockholm: Tidens förlag. (Tidens samhällsstudier.) Sid. 20-25.

Bingon i kulturpolitiken. I: Bingospelare. En samhälls- och kulturundersökning . (Red. Åke Daun.) Stockholm: Tidens förlag. (Tidens samhällsstudier.) Sid 117-138.

Växande brottslighet och livets mening. Nordisk Försäkringstidskrift Nr 1. Sid. 40-46.

Grannskapsidén och småhusbebyggelsen. PLAN tidskrift för planering av landsbygd och tätorter. (PLAN 30 år. "Det långa perspektivet".) Nr 4. Sid. 277-284.

Gemenskapen lika viktig som politiken. Aktuellt i politiken (s). Nr 8. Sid. 6-7.

Hur fungerar våra bostadsområden? At Arkitekttidningen. Nr 12. Sid. 10-11.

Om brottsligheten och livets mening. Folksam. Nr 7. Sid 6-7.

Communication and culture. I: Communication. Social organization. Human Resources. Interim Report from the Research Survey "The Individual in the Information and Communication Society". Committee for Future Oriented Research. Sid. 29-65.

L´ esprit suédois de solidarité est-il authentique? I: Suède. La réforme permanente. Paris: Livre-dossier Stock 1. Sid. 261-272.

Metoder att dokumentera individens värderelevanta förhållande till boendemiljön. I: Ulla Björnberg (Red.) Välfärdsforskning och samhällsplanering. Rapport från ett forskarseminarium anordnat av Statens Råd för Byggnadsforskning 24-25 maj 1976.

Byggforskningen Rapport R10:1977. (Bilaga 9. Sid.210-225.) (Även på engelska: Methods of documenting the individuals value-relevant relation to his living environment. I: New Directions in Environmental Design Research. Ed. by Walter E. Rogers and William H. Ittelson.) Proceedings of the ninth annual conference of the Environmental Research Association, Tucson, Arizona, April 8-11. Sid. 338-347.

Betona särarten – betona kollektivet. I: ”Vi kommer tillbaka. En bok om arbetarrörelsen och framtiden” av Berit Rollen. (Intervju med Åke Daun.) Sid. 38-44.

Gemenskapen lika viktig som politiken. Aktuellt i politiken (s). Nr 8. Sid. 6-7.

Idén och verkligheten. Daun möter sin publik. Aktuellt i politiken (s).(Referat från besök på Solberga socialdemokratiska förening.) Nr 11. Sid 32-35.

”Förortslivet avlägsnas inte av ett socialistiskt samhälle”. I: Alf Ronnby, Socialpolitisk kritik. Lund: Studentlitteratur. Sid. 60-63. [Replik ur Socionomen sid. 7.

Hur eländigt är det i Sverige? I: Ronnby (se ovan). Sid. 68-70 [Replik av Åke Daun ur Socionomen 11, 1975]

Så har den ”borgerliga” kulturen uppstått. (se ovan) Sid. 76-79 [Replik av Åke Daun ur Socionomen 20]


1976

The ideological dilemma of housing policy. PLAN International Habitat 76. PLAN periodical for planning of rural and urban areas. Sid. 21-30. (Även på svenska: Bostadspolitikens ideologiska dilemma. Tiden. Tidskrift för socialistisk kritik och politik. Nr 3. Sid. 135-147.)

Storvreten – en fallstudie rörande bostadsmarknaden. (Tills. med Siv Ehn.) Sociologisk forskning. Nr 3. Sid. 135-147.

Bostadspolitikens ideologiska dilemma. Tiden. Tidskrift för socialistisk kritik och politik. Nr 3. Sid. 135-147.


1975

Förortsliv. Ett genmäle. RIG. Kulturhistorisk tidskrift. (Sid. 7-10).

Reimersholmes historia. Om samhällsklasserna och deras byggnader. S:t Eriks Årsbok. Sid. 36-67.

Folklivsfiorskningen och folket,. I: Försvarar vetenskapen det bestående? 23 kritiska inlägg om dagens samhällsvetenskap. (Red. Sören Halldén, Göran Hermerén och Ingvar Johansson.) Stockholm: StorPrisma. Sid. 151-154

Some environmental studies in the field of European ethnology. MAN-ENVIRONMENTAL SYSTEMS. (The Association for the study of Man Environmental Relations, Inc. New York.) Vol. 5. No 3. Sid 191-192.

Bidrag till idéram för en livskvalitetsforskning. Sociologisk forskning. Nr 3. Sid 135-147.


1974

Vilken kvalitet har vårt liv? Folksam. Nr 7. Sid. 18-20.

Våningshus i Förenta Staterna. Folksam. Nr 8. Sid. 8-9.

Solidaritet och social struktur. I: Samhällsförändringar och brottslighet . (Red. Åke Daun, Bengt Börjeson & Stig Åhs.) Stockholm: Tidens förlag/Folksam. Sid. 145-155.


1973

Etnologiska metoder. Ett arbetskompendium. 2:a uppl. (Tills. med Orvar Löfgren.) Lund: Etnologiska sällskapets bokförmedling. (56 sidor.)

Institutet för folklivsforskning. (Tills. med Mats Rehnberg.) I: Humanistisk forskning vid Stockholms universitet. Sid. 18-26.

 

1972

Regionala planfrågor i etnologisk och socialantropologisk forskning i Sverige. PLAN Tidskrift för planering av landsbygd och tätorter. Nr 1. Sid. 29-38.

Människan och den byggda miljön. I: Människa-närmiljö. Fem uppsatse . Rapport R53:1972. Stockholm: Byggforskningen. Sid. 7-17.

Some New Trends within European Ethnology in Sweden. Ethnologia Europaea. A World Review of European Ethnology. Vol. VI. 2. Sid. 227-238.

Kulturell konsistens och kontexuella faktorer i studiet av traditionsanpassning. En kommentar till professor Lauri Honkos föredrag ”Traditionsbarriärer och traditionsanpassning” vid kongressen i Sønderborg, Danmark. (7 sidor) [konferenspapper]


1971

Social struktur på mikronivå. I: Boendeservice 6. Strukturstudien - tio uppsatser om samhällsförändringar som påverkar boendeservice (SOU 1971:28)). Stockholm: Servicekommittén. Sid. 3:5-3:20.

Namnskicket. I: En svensk by. Sex etnologiska studier av förändringar i Leksandsbyn Laknäs. (Red. Åke Daun.) Falun. Leksands sockenbeskrivning del IV. Sid. 183-231.

Den ekologiska aspekten. (Tills. med Orvar Löfgren.) I: Ekologi och kultur. (Red. Åke Daun & Orvar Löfgren.) København: NEFAs forlag. Sid. 57-61.

Arbete och fritid i ekologisk belysning. I: Ekologi och kultur. (Red. Åke Daun & Orvar Löfgren.) København: NEFA:s forlag. Sid. 57-61.


1970

(Nio inlägg av Åke Daun under konferens på kursgården Bergendal). Forskning och politik. Gruppen för samhällsstudier. Socialdemokraterna. Maj 1970. (5/11 1970)

Kulturell integration och arbetsanpassning i Norrbotten. PLAN tidskrift för planering av landsbygd och tätorter. 3-4. Sid. 156-163.

Det etnologiska synsättet. (Tills. med Mats Hellspong och Orvar Löfgren,) I: Människa-miljö i Dalarna. Dalarnas museum. Forskningsrådet. Sid 2-12.

Det etnologiska studiet av kulturell variation. Sociologisk forskning. Nr 1. Sid. 2-13.

Etnologi - en kulturvetenskap. Syfte, avgränsningar och drag i dess metodik. RIG. Sid. 65-73. (Utgiven som småskrift av Institutet för folklivsforskning 1972, 1974, 1979.)

Storstadsmänniskorna kommer i kläm. (Kritik av regionalpolitik som tillåter snabb storstadstillväxt). At Arkitekttidningen. Nr 1. Sid. 10.

Det etnologiska synsättet. (Tills. med Mats Hellspong och Orvar Löfgren.) Människa – Miljö i Dalarna. Dalarnas museum. Forskningsrådet. Sid 2-12.


1969

Skogsarbetarna. I: Vad sker i glesbygden? Et etnologisk studie av näringslivet i Jokkmokk. (Red. Harald Hvarfner). Luleå: Norrbottens museum. Sid. 39-54.

Folklivsforskningen och folket. Häften för kritiska studier nr 2-3. (4 sidor.) (Även publicerad i: Försvarar vetenskapen det bestående? 23 kritiska inlägg om dagens samhällsvetenskap. (Red. Sören Halldén, Göran Hermerén & Ingvar Johansson.) Stockholm: Bokförlaget Prisma. Sid. 151-155.

Etnologi och studiet av politik. (Tills. med Tom Svensson, Mats Hellspong, Ulla Brück och Orvar Löfgren.) Etnologiska aspekter på studiet av politik. NEFA-Debat, 1. København (Ingår även i Nord-Nytt, 2, 1969.) Sid 2-7.

Utredningen för etnografi och socialantropologi. Betänkande avgivit i juli till universitetskanslerämbetet. Utredningsmän: professor Torgny Säve-Söderbergh (ordf.), Professor Edmund Dahlström, museidirektören Bengt Danielsson, författaren Per Wästberg samt fil lic Åke Daun (sekr.) 19 sidor + 4 bilagor (Stencil.)


1968

At opdage Sverige. (Under medvirken af Orvar Löfgren). Jordens folk. Etnografisk Revy. Nr. 3-4. Sid 1-8.


1965

Folklivsforskning i nutidssamhället. Tiden. Socialistisk kritik och politik. Nr. 5. Sid. 314-316.

Some aspects of a community study in Norrbotten. Antropolog-Nytt Nr. 6 (Årg. 4) Sid. 1-7.


1964

Franskt folkliv i nytt museum. Svenska Museer. Nr 3-4. Sid. 13-15.

 

1962

Leksandsundersökningen. Antropolog-nytt. Organ för Antropologföreningen. Stockholms universitet. Nr 3. Sid. 2.. Stockholms universitet