Professor Åke Daun

Professor emeritus i etnologi, särskilt europeisk, vid Nordiska museet och Stockholms universitet.

Åke Daun professor emeritus i etnologi, särskilt europeisk, vid Nordiska museet och Stockholms universitet.

Konstfackskolan 52-53, student Högre Allmänna Läroverket i Södertälje 57, fil kand vid Stockholms universitet (konsthistoria med konstteori samt nordisk och jämförande folklivsforskning) 65, cand mag (socialantropologi) vid Universitetet i Bergen Norge 66, fil lic etnologi vid Stockholms universitet 69, fil dr i etnologi vid Stockholms universitet 74, forskningsprojektledare ”Människa närmiljö” KTH, arkitektursektionen 75-84, doc i etnologi Stockholms universitet 80-81, professor i etnologi, särskilt europeisk Nordiska museet och Stockholms universitet 81-01.

Förutvarande ledamot Byggforskningsrådets vetenskapliga nämnd, expert Bostadssociala delegationen, ledamot Folksams Vetenskapliga Råd, expert Forskningsinventeringsgruppen (FI-gruppen), ledamot Humanistiska forskningsrådet SU, ledamot Tjänsteförslagsnämnden Historisk-filosofiska sektionen SU, Vetenskapligt råd Socialstyrelsen, ledamot organisationen Våga Värna Varandra – samverkan mot brott, ordförande Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, ledamot stipendienämnden Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, ledamot Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Professor Åke Daun
Foto: Lin-Lin Hanayo

Kontakt

Adress: Folkungagatan 142, 116 30 Stockholm
Telefon: 08-644 84 37 / 0730-344600
Epost: ake.daun@ownit.nu

Utvecklad av David